TAHARQA SFENKSİ

Paris: Louvre Müzesi eserleri -  Venus de Milo heykeli
Paris: Louvre Müzesi eserleri -  "Halka Önderlik eden Hürriyet" (Liberty Leading the People) tablosu